เข้าสู่ระบบ  

   

จำนวนผู้เข้าชม  

039666
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
68
58
663
38583
1395
1681
39666

Your IP: 3.226.248.180
2020-09-20 14:55
   

 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คลิก
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 คลิก
บันทึกข้อความการตรวจสอบพัสดุประจำปี  คลิก
คำสั่งโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ที่ 205/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี คลิก
รายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง คลิก
คำสั่งโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ที่ 254/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง คลิก
บันทึกขอความผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี คลิก
บัญชีรายการพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  สูญหายและไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐปีงบประมาณ 2562 คลิก
บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาาข้อเท็จจริง คลิก
บันทึกข้อความขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ คลิก
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการแปรสภาพ คลิก
บัญชีรายการพัสดุที่แปรสภาพ คลิก
บันทึกข้อความผลการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการแปรสภาพ คลิก
บันทึกตัดรายการพัสดุจากการจำหน่ายโดยวิธีการแปรสภาพ  ออกจากงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน คลิก
คำสั่งโรงเรียนสำโรงวิทยาคารที่ 255/256 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพ คลิก 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 คลิก
   
   
   
   
   

 

..

...

 

...

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายไพรินทร์  ภานานันท์
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

   
   

Link  

 

  

   
© โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี