เข้าสู่ระบบ  

   

จำนวนผู้เข้าชม  

083712
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
52
42
94
83189
865
2101
83712

Your IP: 3.236.225.157
2022-08-15 09:52
   

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 ที่
ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 
 ระยะเวลา
1. 
  นายพิทยา  รักพรม
อาจารย์ใหญ่
16 พ.ค. 2523 - 16 ก.ค. 2528 
2. 
  นายพนมศักดิ์  สุคนธา 
อาจารย์ใหญ่  
25 ก.ค. 2528 - 1 ธ.ค. 2530 
3. 
  นายจำลอง  ปทุมวัลย์ 
 อาจารย์ใหญ่
16 ธ.ค. 2530 - 22 มี.ค. 2531 
4. 
  นายรังสกฤษฎ์  บรรณา 
อาจารย์ใหญ่ 
23 มี.ค. 2531 - 29 ธ.ค. 2537 
5. 
  นายรังสกฤษฎ์  บรรณา
 ผู้อำนวยการ
30 ธ.ค. 2537 - 28 ธ.ค. 2540 
6. 
  นายสุวัจน์  วะนา 
  ผู้อำนวยการ
28 ธ.ค. 2540 - 27 ธ.ค. 2544 
7. 
  นายบัญชา  สุขดี 
  ผู้อำนวยการ
28 ธ.ค. 2544 - 9 ก.ย. 2546 
8. 
  นายประชุมพล  อินทนนท์  
 ผู้อำนวยการ 
10 ก.ย. 2546 - 11 เม.ย. 2549 
9. 
  นางพัชรินทร์  สันตินิยม 
 ผู้อำนวยการ 
12 เม.ย. 2549 - 20 ธ.ค. 2554 
10. 
  นายบรรพต  บุญประมวล 
 ผู้อำนวยการ 
21 ธ.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2561 
11. 
  นายถนอม  บรรลุศิลป์ 
 ผู้อำนวยการ 
2561 - 2562 
12. 
  นายไพรินทร์  ภานานันท์ 
 ผู้อำนวยการ 
10 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน 

 

 

*ข้อมูล ณ วันที่  6  ตุลาคม  2563

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

นาฬิกา  

   

Link  

 

  

 

   
© โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี