เข้าสู่ระบบ  

   

จำนวนผู้เข้าชม  

083729
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
69
42
111
83189
882
2101
83729

Your IP: 3.236.225.157
2022-08-15 10:47
   

 ประวัติโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

            เมื่อครั้งที่นายประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบ ขณะนั้นตำบลสำโรง เป็นเขตปกครองของอำเภอวารินชำราบ ซึ่งเขตอำเภอวารินชำราบที่ติดกับจังหวัดศรีสะเกษนั้น ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา การเดินทางไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่จังหวัดมีความยากลำบาก เพราะการคมนาคมในสมัยนั้นไม่สะดวก และมีระยะทางไกล จึงมีแนวคิดขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยให้ศูนย์กลางคือบ้านสำโรง เป็นผู้ดำเนินการขอจัดตั้งก่อน ชาวบ้านสำโรงดำเนินการอยู่ประมาณ 2 ปี ก็ไม่สามรถดำเนินการจัดตั้งได้ ชาวบ้านหนองไฮโดยการนำของ อาจารย์สังวรณ์ ปรัสพันธ์ ซึ่งเป็นครู สอนที่โรงเรียนบ้านหนองไฮ ในขณะนั้น ประกอบกับคณะครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลหนองไฮ ขอดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง โดยมีนายรังสฤษฏิ์  บรรณา เป็นผู้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ร่วมกับครู อาจารย์ และชาวบ้านหนองไฮ และประกาศจัดตั้งโรงเรียน โดยมี  นายประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์  นายอำเภอวารินชำราบ ในขณะนั้น ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนหนองไฮประชาสรรค์ เมื่อวันที่   9 มกราคม พ.ศ. 2523 และมีนายพิทยา  รักพรม ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนแรก

            โรงเรียนหนองไฮประชาสรรค์ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร เมื่อปี พ.ศ.2529 ตั้งอยู่ หมู่ 4 บ้านดงใหญ่  ตำบลหนองไฮ ปัจจุบันแบ่งแยกมาเป็น ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 35 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา โดยนายทองลา  บัวเงิน และนายคำหล้า  โถตะบุตร เป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน

            ปีการศึกษา 2523 เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีครู อาจารย์ 8 คน นักเรียน  55 คน นักการภารโรง 1 คน ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างบ้านพักครู 2 หลัง ด้วยงบประมาณ 291,000 บาท ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง ราคาโดยประมาณ 47,000 บาท

            ปีการศึกษา 2550 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำเยาวชนพลยุติธรรม  โรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนพิการเรียนร่วม  และโรงเรียนดีใกล้บ้าน

            ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และผ่านการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน

            ปัจจุบันโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต  29 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ จำนวน 35 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 โดยจัดชั้นเรียนเป็น 5 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 รวม 26 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 777 คน มี นายไพรินทร์  ภานานันท์    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายโกวิท  สุพรรณ์ เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิศารัตน์  ปทุมมาศ เป็นรองผุ้อำนวยการโรงเรียน


 ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

 

รูปต้นไทรในวงรีเหนือโบว์ป้ายชื่อโรงเรียน หมายถึง
ความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคีเป็นครอบครัวเดียวกัน
อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหมายถึง 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน


 

สีและธงประจำโรงเรียน

ขาว-แดง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด
สีแดง หมายถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ความรักในสถาบัน

 


ปรัชญาโรงเรียน

 “นัตถิ  ปัญญา  สมาอาภา” 

แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

นาฬิกา  

   

Link  

 

  

 

   
© โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี